ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 05.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Придбання, зберiгання, пересилання ввезення на територiю України, реалiзацiю (вiдпуск) прекурсорiв (списку 2 таблицi IV)АГ №57682925.11.2011Державний Комiтет України з питань контролю за наркотиками25.11.2016
Опис:
Лiцензiя Державного Комiтету України з питань контролю за наркотиками серiя АГ №576829 на придбання, зберiгання, пересилання ввезення на територiю України, реалiзацiю (вiдпуск) прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) «Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i пре курсiв». Дата прийняття рiшення про видачу: 25.11.2011р. за № 20. Строк дiї: 25.11.2011 по 25.11.2016р