ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ ХІМЕКСІ ”
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ " Хімексі"
3.1.3. Організаційно-правова форма ["234" - відсутнє у довіднику]
3.1.4. Поштовий індекс 01042
3.1.5. Область, район Київська область, ПЕЧЕРСЬКИЙ
3.1.6. Населений пункт м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Чеська 1/22

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 № 769313
3.2.2. Дата державної реєстрації 13.11.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією № 1 070 105 0008 009954
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 20000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 20000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
3.3.2. МФО банку 322313
3.3.3. Поточний рахунок 2600601285149
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
3.3.5. МФО банку 322313
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
46.75 [2010]Оптова торгівля хімічними продуктами
22.21 [2010]Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас
46.76 [2010]Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
На придбання, зберігання, пересилання ввезення на територію України, реалізацію (відпуск) прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і пре курсів».АГ №57682925.11.2011Державна Служба України з контролю за наркотиками25.22.2016
Опис:
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується подальше продовження терміну дії виданої ліцензії .

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента